GERODONTOLOGIA

GERODONTOLOGIA

Es defineix com “l’atenció de la salut bucal per gent gran o l’estat físic general estigui significativament influenciat per processos degeneratius i malalties que s’associen habitualment amb la “persona gran”. Solen tenir una o més malalties cròniques que impliquen la ingesta de medicaments a tenir molt en compte, a l’historial del pacient.

No n’hi ha prou amb demostrar sensibilitat a les necessitats de la gent gran, els problemes clínics per planejar i subministrar atenció odontogeriàtrica poden ser molt grans i sovint obliguen a adquirir nous coneixements i habilitats teorico-pràctiques.

Coneixedors de la situació, el nostre centre ofereix un acostament especialitzat a aquests pacients.

ESTÉTICA DENTAL

ESTÉTICA DENTAL

Una de les grans preocupacions del públic actual és l’aparença estètica. Atès que les peces dentàries poden veure’s alterades per condicions, ja no només genètiques, sinó també per factors externs, disposem d’un ampli arsenal de possibilitats per aconseguir excel•lents resultats:

- Blanquejament dental
- Composites estètics
- Carilles de porcellana
- Altres materials de nova generació